Wie ben jij?


"Jezelf vinden" zegt men wel eens.

Zo werkt het niet.  

Je bent niet kwijt of verloren.

De echte jij zit nog steeds in je,

verborgen onder conditionering vanuit de cultuur, normen & waarden, invloed van vrienden en familie

 en verkeerde conclusies of reactiepatronen die je zelf als kind en volwassene hebt ontwikkeld

 wat heeft gemaakt wie je nu denkt te zijn.

Onder al die lagen zit jouw echte zelf, en als jij er voor open wil staan gaan we samen de diepte in.

Jezelf vinden is dus eigenlijk terugkeren naar jezelf.


Ik help jou jezelf te zijn


Kernsessies

Coaching op maat

We houden een wederzijdse intake waarbij we bepalen of er genoeg aanknopingspunten zijn tussen ons beiden om van start te gaan met de coaching.

Na elke sessie bepalen we samen de vervolgstappen zodat er altijd de maximale stretch plaatsvind en we toetsen beiden iedere keer of we nog verder willen gaan.

Wat nodig is om progressie te boeken gaan we samen aan.

Ik creëer de juiste randvoorwaarden zodat jij je volledig kan overgeven aan het proces.

Prijs op aanvraag.

BewustZIJNsdag 1-op-1

Voor mensen die echt zichzelf in de spiegel willen aankijken. In een setting met privacy, ruimte voor jezelf en dedicated begeleiding.

We gaan een hele dag samen aan de slag op een centrale plek in Nederland midden in de natuur. In een optimale setting  ga jij diepere inzichten verkrijgen die impact gaan hebben op jouw leven.

We gebruiken ceremonie, elkaar, de natuur om ons heen en
plantmedicijn om te vertragen, te verdiepen en een helende ervaring op te doen.

Voorafgaand aan deze dag hebben we een telefonische intake en ongeveer 2 weken na de bewustzijnsdag hebben we een online sessie voor het integreren van de inzichten.

Prijs op aanvraag.


Begeleidings-Trajecten

Open-up

Voor de buitenwereld gaat het goed met je. Je voelt alleen dat er iets is waardoor je niet voluit leeft. In je werk - privé of in beiden. Er mist iets, je kan niet de controle loslaten of je angst onder ogen zien. Met dit traject help ik jou dit te onderzoeken.

Een 3 maanden traject met:
  • 1-op-1 coaching (3x)
  • online coaching (2x)
Prijs op aanvraag

Clean-up

We gaan hier niet alleen onderzoeken wat je belemmert in je verdere groei, bijvoorbeeld je controlebehoefte of angst, maar we gaan juist hier ook mee aan de slag zodat deze belemmeringen jou gaan helpen in jouw verdere ontwikkeling.

We gaan ervan uit dat ook angsten of controlebehoeften  jou wat te leren hebben waar jij je voordeel mee kan doen naast hier veel beter mee om te gaan en als teacher te gebruiken i.p.v. stopbord.

Een 6 maanden traject met:
  • 1-op-1 coaching (4x)
  • Een volledige 'BewustZIJNs dag'   (1x)
  • Online coaching (3x)
Prijs op aanvraag
Level-up

Je wilt helemaal jezelf zijn en leven conform jouw waarden. Met dit  traject ga jij echt voor verdieping. Het brengt een diepgaande transformatie op gang zodat je meer jezelf wordt.

Een 9-12 maanden traject met:
  • 1-op-1 coaching (6x)
  • Een volledige 'BewustZIJNs dag'   (1x)
  • Een 'integratiedag' en/of 
  • een 3-daagse deep-dive
  • Online coaching (4x)
Prijs op aanvraag